Pomáháme

Soutěž MISS Louny 2015 není pouze o krásných dívkách a finálovém galavečeru, tento soutěžní ročník má poprvé také významný charitativní přesah. Jeho cílem je přinést finanční benefit pro neziskové občanské sdružení Sluneční paprsek, které realizuje odborné ozdravné pobyty pro děti s hemato-onkologickým onemocněním ve snaze zmírnit těmto dětem průběh náročné léčby jejich onemocnění. Jde o děti chronicky a vážně nemocné, jimž jejich onemocnění neumožňuje zúčastnit se ozdravných pobytů s jiným subjektem (např. Mořský koník), dále pro děti nemocné a vyrůstající v dětském domově, děti s definovanou psychickou deprivací a s jiným těžkým somatickým či psychosociálním handicapem.Pobyty jsou koncipovány formou tábora, přizpůsobeného osobním požadavkům dětí. Dětem je poskytnuto vhodné ubytování, pestrá strava, pitný režim, čistá pláž a nepřetržitý lékařský dohled.Je kladen velký důraz na rehabilitaci, která se prolíná celým pobytem. Všechny aktivity děti absolvují pod dohledem vedoucích, nepřetržitě jsou k dispozici lékaři a samozřejmostí je i návaznost na zdravotnické zařízení v místě pobytu. Lékaři jsou na místě dobře vybaveni, takže se veškeré zdravotní problémy řeší okamžitě.Jistota zdravotnického zázemí a rehabilitace je velmi důležitá i pro rodiče, kteří své děti na pobyty posílají.Samozřejmosti je i denní režim, volnočasové a relaxační aktivity, a také skupinová či individuální cvičení. Večery provází pestrý program, který si děti připraví a baví se spolu s vedoucími navzájem. K oblíbeným patří karneval, večer pohádek, estrádní večer a řada dalších aktivit.


 

Každý rok je o ozdravné pobyty velký zájem mezi rodiči i samotnými dětmi, v letošním roce vycestovalo s občanským sdružením Sluneční paprsek celkem 105 dětí. Náklady na pobyt jednoho dítěte se pohybují kolem 19 000 Kč a od roku 2009 se dostalo ozdravného pobytu již více než pěti stovkách vážně nemocných dětí. Pobyty spojuje osoba zakladatele tohoto občanského sdružení, známého pediatra a onkologa FN v Praze – Motole MUDr. Pavla Bočka.

Pár slunečných dní u moře. Pro někoho běžný standard, pro určité skupiny dětí penězi nezměřitelná radost, která už sama o sobě léčí. Těch, kteří tuto medicínu potřebují, neubývá, takže každý, kdo chce pomoci, je vítán! Finanční pomoc občanskému sdružení Sluneční paprsek lze realizovat vložením finančních prostředků na číslo účtu občanského sdružení 2132838349/0800 u České spořitelny.

 

Více informací na www.slunecnipaprsek.cz nebo v krátkém televizním vstupu

 

 

Facebook
www.slunecnipaprsek.cz